Изабела Ритер и Катарина Шендл, кустоси од Виена за време на отворањето на Манифеста 14 во јули 2022 ја промовираа својата галерија LambdaLambdaLambda, која ќе ги застапува косовските уметници. Повеќе за необичниот потфат и мотивите на сопствениците на галеријата на:

news.artnet.com/market/lambdalambdalambda