Резиденциски престој на Јованка Попова и Мира Гаќина во рамките на проектот „Курирање урбани заедништва“ во Limidity Temporary Art Projects, Мароко, 9-23октомври, 2018

повеќе на: музеј на современата уметност скопје