Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2020

Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2020

Ј А В Е Н П О В И К  Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критикa. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на третманот и позициите на ликовната критика денес и на критичкото...
Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2020

Јавен повик

Kонкурс за Годишната наградата “Ладислав Баришиќ”, 2019 Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критика во Македонија. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на...
Награда “Ладислав Баришиќ“ 2018

Награда “Ладислав Баришиќ“ 2018

Славчо Димитров добитник на наградата “Ладислав Баришиќ“ за 2018   Комисијата на Здружението на ликовните критичари AICA Македонија во состав Тихомир Топузовски (теоретичар на културата и уметник), Христина Иваноска (ликовен уметник) и Мира Гаќина (историчар на...
За уметничките колективи

За уметничките колективи

Ивана Васева и Филип Јовановски Истражувачки проект награден на конкурсот за II Годишна награда “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2015 година. Kолективното делување како политичка, а не организациска одлука Во овие посебни времиња од поновата македонската...
Награда AICA Македонија

Награда AICA Македонија

Наградата “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2015 доделена на Ивана Васева и Филип Јовановски Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија по втор пат ја доделува наградата „Ладислав Баришиќ“ за Предлог истражувачки проект од областа на ликовната критика. На...