Re-appropriating Public Space

Re-appropriating Public Space

Калиа Димитрова Реапропријација на јавниот простор на случајот на урбаните социјални движења во Градот Скопје Користењето на уметнички активизам како метода за доближување на политички и социјални прашања до пошироката јавност е глобална тендеција. Идејата за...