Политичкиот перформанс како проширено поле во Македонија во 90-тите години

Политичкиот перформанс како проширено поле во Македонија во 90-тите години

Истражувањето за политичките димензии на перформансот во Македонија на Биљана Тануровска – Ќулавковски и Ивана Васева е наградено со Годишната награда „Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2021 година. Политичкиот перформанс како проширено поле во Македонија во...
Политички слики после смртта на уметноста

Политички слики после смртта на уметноста

Истражувачки проект на Владимир Јанчевски награден на конкурсот за Годишната награда „Ладислав Баришиќ“ за 2019 година на Здружението на ликовни критичари AICA Македонија Владимир Јанчевски Политички слики после смртта на уметноста: Фотомонтажните...
Re-appropriating Public Space

Re-appropriating Public Space

Калиа Димитрова Реапропријација на јавниот простор на случајот на урбаните социјални движења во Градот Скопје Користењето на уметнички активизам како метода за доближување на политички и социјални прашања до пошироката јавност е глобална тендеција. Идејата за...
Идеалот καλοκαγαθία

Идеалот καλοκαγαθία

Вангел Ноневски Идеалот καλοκαγαθία како задушувачки за уметноста на денешно време Античкиот идеал καλοκαγαθία денес може да се препознае во постапките на рециклирањето: оние кои се манифестираат во современата ремикс култура и оние кои се повеќе познати, во...
Создавање простор за критична култура

Создавање простор за критична култура

Елена Вељановска Излагање на работната сесија Улогата на ликовната критика во ерата на дигиталните медиуми На симпозиумот на AICA Македонија се обратив од позиција на вонинституционален/ независен куратор т.е., како некој којшто работи подолг период во независниот...
Дали сме веќе изгубени? Are we lost yet?

Дали сме веќе изгубени? Are we lost yet?

Велимир Жерновски Работен наслов: # Шарена Револуција!?< /Контекстуални предизвици на граѓанскиот отпор и уметниковиот активизам во Р. Македонија 2008 – 2016/ Истражување кое не е истражување преку една архива која не е архива   “… Црните дупки не...