Субверзивните уметнички дејствувања

Субверзивните уметнички дејствувања

Билјана Исијанин Авторот прави осврт на феноменот на јавната сфера (…) Изданието Субверзивните уметнички дејствувања: од Ulay до Banksy на Билјана Исијанин го истражува клучното прашање што се наметнува во современото општество во сферата на културата и...
Манчевски

Манчевски

Марина Костова Монографско издание на Bitsia and Ars Lamina, 2015. Приредила Марина Костова. “Разновидни аспекти на опусот на Манчевски како филмски автор, фотограф, концептуален уметник и писател во оваа книга се истражени низ продлабочени анализи на осуммина филмски...
Конгрес, Лондон 2015

Конгрес, Лондон 2015

  Symposium in partnership with Culture+Conflict, Royal College of Art, London   26, 27 October 2015 Who Cares? Cultural Intelligence: Value, Veneration and Criticality What are the ethical tensions for the contemporary artist and critic when art becomes a global...
Мапирање на субверзивноста

Мапирање на субверзивноста

Тихомир Топузовски Истражувачки проект награден на конкурсот за I Годишна награда “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2014 година. Субверзивните практики во уметноста, преку кои се поттикнуваат барања за општествени промени, се блиски до политичката ангажираност....
Неколку цртички

Неколку цртички

Бојан Иванов Мотивот на незадолството, следствено, е погон на празниот простор, на отсуството на историско објаснување и на историчност во разбирањето на (не)актуелноста на ликовната критика. Неколку цртички за преобразбата на претставите на ликовната критика …...