Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2021

Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2021

Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критика. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на третманот и позициите на ликовната критика денес и на критичкото пишување за појавите и...