The Large Glass Journal 27/28, 2019

The Large Glass Journal 27/28, 2019

Големото стакло 27/28, 2019, списанието на Музејот на современата уметност Скопје, тематски е фокусирано на постхуманизмот, вклучувајќи есеи, уметнички проекти и извештаи, кои критички дискутираат и презентираат различни гледишта во врска со темата. Изданието е...