Јавен повик

Јавен повик

Kонкурс за Годишната наградата “Ладислав Баришиќ”, 2019 Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критика во Македонија. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на...