Реизбор на Јованка Попова за претседател и избор на нови членови

Реизбор на Јованка Попова за претседател и избор на нови членови

ЗАПИСНИК од Годишниот состанок на AICA Македонија за 2021 година. На состанокот на МАК – АИКА Скопје, одржан на 10 декември 2021. во Музејот на современата уметност – Скопје беа присутни следните членови: Марика Бочварова Плавевска, Јане Чаловски, Мелентие...
Изведбени реалности | АИКА симпозиум

Изведбени реалности | АИКА симпозиум

Годишниот симпозиум на Здружението на ликовни критичари – АИКА Македонија, насловен „Изведбени реалности“, ќе се случи на 10-ти декември (петок) 2021. во Музејот на современа уметност во Скопје, со почеток од 13 часот. Работната сесија на програмата вклучува излагања...