BECOMING MACHINE, RESISTING THE ARTIFICIAL. ART IN THE PRESENT TENSE е главната тема на 56. Конгрес на AICA International што ќе се одржи во Букурешт и Јаши, Романија од 04 до 09 ноември 2024 година. Крајниот рок за пријавување на есеј на некое од 24-те тематски полиња трае до 18. август, 2024г. На конгресот ќе бидат доделени и три парични награди за најдобрите есеи. Повеќе на вебстраната на AICA International.