Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2020

Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2020

Ј А В Е Н П О В И К  Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критикa. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на третманот и позициите на ликовната критика денес и на критичкото...