За уметничките колективи

За уметничките колективи

Ивана Васева и Филип Јовановски Истражувачки проект награден на конкурсот за II Годишна награда “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2015 година. Kолективното делување како политичка, а не организациска одлука Во овие посебни времиња од поновата македонската...
Разговори за ликовната критика

Разговори за ликовната критика

Радио Слободно Скопје Сабота, 2 април 2016 во 13ч.       Проектот Радио Слободно Скопје на Ѓорѓе Јовановиќ за прв пат се реализираше од 27 октомври до 1 ноември, 2015 година (во соработка со Центарот за Современи уметности од Скопје и радио МОФ) и...