Идеалот καλοκαγαθία

Идеалот καλοκαγαθία

Вангел Ноневски Идеалот καλοκαγαθία како задушувачки за уметноста на денешно време Античкиот идеал καλοκαγαθία денес може да се препознае во постапките на рециклирањето: оние кои се манифестираат во современата ремикс култура и оние кои се повеќе познати, во...