AICA Македонија – Годишен симпозиум 2016

AICA Македонија – Годишен симпозиум 2016

Ликовната критика денес МСУ, 6 декември 2016 во 14ч. Годишен симпозиум на Здружението на ликовни критичари – AICA Македонија, „Ликовната критика денес“, вторник 06. 12. 2016, Музеј на современа уметност. Во рамки на програмата на симпозиумот доделена е наградата...