The Large Glass Journal 31-32, 2021

The Large Glass Journal 31-32, 2021

Последниот број на списанието The Large Glass Journal (Големото стакло) во издание на Музејот на современата уметност Скопје е фокусиран на „Новата Реалност“, односно реалноста обликувана од серија настани во текот на 2020 и 2021 година, како што се пандемијата,...