Политичкиот перформанс како проширено поле во Македонија во 90-тите години

Политичкиот перформанс како проширено поле во Македонија во 90-тите години

Истражувањето за политичките димензии на перформансот во Македонија на Биљана Тануровска – Ќулавковски и Ивана Васева е наградено со Годишната награда „Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2021 година. Политичкиот перформанс како проширено поле во Македонија во...