The Large Glass Journal 29/30, 2020

The Large Glass Journal 29/30, 2020

Големото стакло (‘The Large Glass’) 29/30 тематски се однесува на Мигрантската криза, односно како мигрантските текови се отелотворуваат во уметнички пракси и можност за создавање политички позиции. Автори во овој број се: Томас Нeил, Стефан Јонсон,...