Исчекори: Македонската фотографија 1990-2005

Исчекори: Македонската фотографија 1990-2005

Небојша Вилиќ Едиција Текстови за уметноста 10. Издание на С3П Исчекори: Македонската фотографија 1990-2005 е последната книга на Небојша Вилиќ во која се зафаќа со некои од прашањата за развојот на медиумот на фотографијата во и од деведесеттите години на 20 век...
Zernovski & Gakina

Zernovski & Gakina

Velimir Zernovski interviews Mira Gakina Разговорот е објавен во списанието The Brooklyn Rail, Critical Perspectives on Arts, Politics and Culture / Special Edition: Art Critic Europe, New York, May 16th, 2014   Velimir Zernovski: When do you think we slipped...