Молчењето не е злато

Молчењето не е злато

Златко Теодосиевски “имаме ли ние воопшто Здружение што се (само)нарекува Македонска секција АИКА?“ Првично имав една поинаква варијанти за овој мој скромен прилог на овој исто така скромен (по бројот на учесниците, не по идејата!) Симпозиум. И таа варијанта беше...