Манчевски

Манчевски

Марина Костова Монографско издание на Bitsia and Ars Lamina, 2015. Приредила Марина Костова. “Разновидни аспекти на опусот на Манчевски како филмски автор, фотограф, концептуален уметник и писател во оваа книга се истражени низ продлабочени анализи на осуммина филмски...