Нада Пешева е добитник на наградата за ликовна критика „Ладислав Баришиќ“ 2023

Нада Пешева е добитник на наградата за ликовна критика „Ладислав Баришиќ“ 2023

Здружението на ликовни критичари „AICA Македонија“ ја додели наградата „Ладислав Баришиќ“ за 2023 година од областа на ликовната критика. Комисијата во состав Елена Вељановска, Владимир Јанчевски и Тихомир Топузовски одлучи наградата „Ладислав Баришиќ“ да се додели на...