Манчевски

Манчевски

Марина Костова Монографско издание на Bitsia and Ars Lamina, 2015. Приредила Марина Костова. “Разновидни аспекти на опусот на Манчевски како филмски автор, фотограф, концептуален уметник и писател во оваа книга се истражени низ продлабочени анализи на осуммина филмски...
Yane Calovski: Obje’ct

Yane Calovski: Obje’ct

Basak Senova Obje’ct presents Yane Calovski in conversation with the editor, accompanied by an extended critical article on Calovski’s work by Astrid Wege and a fictional scenario by Sebastian Cichocki that aims to emphasize the unrecorded aspects of documenting art....
Уметниците за уметноста

Уметниците за уметноста

Зборник на текстови на Факултетот за ликовни уметности, Скопје 2012. Зборникот Уметниците за уметноста со поднаслов: текстови, изјави, слогани е првата ликовна хрестоматија од ваков вид, објавена на македонски јазик. Како учебно помагало, претставува посериозен...