Клелија Живковиќ е добитник на наградата за ликовна критика „Ладислав Баришиќ“

Клелија Живковиќ е добитник на наградата за ликовна критика „Ладислав Баришиќ“

Здружението на ликовни критичари „АИКА Македонија“ ја додели наградата за истражување и ликовна критика „Ладислав Баришиќ“ за 2022 година. Комисијата во состав Зоран Петровски, Иванка Апостолова и Ѓорѓе Јовановиќ одлучи наградата „Ладислав Баришиќ“ да се додели...