Нада Пешева е добитник на наградата за ликовна критика „Ладислав Баришиќ“ 2023

Нада Пешева е добитник на наградата за ликовна критика „Ладислав Баришиќ“ 2023

Здружението на ликовни критичари „AICA Македонија“ ја додели наградата „Ладислав Баришиќ“ за 2023 година од областа на ликовната критика. Комисијата во состав Елена Вељановска, Владимир Јанчевски и Тихомир Топузовски одлучи наградата „Ладислав Баришиќ“ да се додели на...
Јавен повик: Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” / 2023

Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2021

Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критика. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на третманот и позициите на ликовната критика денес и на критичкото пишување за појавите и...
Јавен повик: Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” / 2023

Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” 2020

Ј А В Е Н П О В И К  Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критикa. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на третманот и позициите на ликовната критика денес и на критичкото...
Јавен повик: Kонкурс за Годишната награда “Ладислав Баришиќ” / 2023

Јавен повик

Kонкурс за Годишната наградата “Ладислав Баришиќ”, 2019 Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија распишува конкурс за истражувачки проект од областа на ликовната критика во Македонија. Наградата има за цел да понуди можност за промислување на...