Реизбор на Јованка Попова за претседател и избор на нови членови

Реизбор на Јованка Попова за претседател и избор на нови членови

ЗАПИСНИК од Годишниот состанок на AICA Македонија за 2021 година. На состанокот на МАК – АИКА Скопје, одржан на 10 декември 2021. во Музејот на современата уметност – Скопје беа присутни следните членови: Марика Бочварова Плавевска, Јане Чаловски, Мелентие...