Интерпретензии

Интерпретензии

Владимир Јанчевски Многу различни видови текстови за уметноста се нарекуваат ликовна критика:   Интерпретензии: од критично до критичко Прашањето за состојбата на ликовната критика, за нејзината дефиниција и функција неопходно е да се постави преку констатацијата...