Награда AICA Македонија

Награда AICA Македонија

Наградата “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2015 доделена на Ивана Васева и Филип Јовановски Здружението на ликовни критичари АИКА Македонија по втор пат ја доделува наградата „Ладислав Баришиќ“ за Предлог истражувачки проект од областа на ликовната критика. На...