Јованка Попова и Мира Гаќина: “Курирање урбани заедништва“

Јованка Попова и Мира Гаќина: “Курирање урбани заедништва“

Резиденциски престој на Јованка Попова и Мира Гаќина во рамките на проектот „Курирање урбани заедништва“ во Limidity Temporary Art Projects, Мароко, 9-23октомври, 2018 повеќе на: музеј на современата уметност скопје...