Политички слики после смртта на уметноста

Политички слики после смртта на уметноста

Истражувачки проект на Владимир Јанчевски награден на конкурсот за Годишната награда „Ладислав Баришиќ“ за 2019 година на Здружението на ликовни критичари AICA Македонија Владимир Јанчевски Политички слики после смртта на уметноста: Фотомонтажните...