Мапирање на субверзивноста

Мапирање на субверзивноста

Тихомир Топузовски Истражувачки проект награден на конкурсот за I Годишна награда “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2014 година. Субверзивните практики во уметноста, преку кои се поттикнуваат барања за општествени промени, се блиски до политичката ангажираност....
Неколку цртички

Неколку цртички

Бојан Иванов Мотивот на незадолството, следствено, е погон на празниот простор, на отсуството на историско објаснување и на историчност во разбирањето на (не)актуелноста на ликовната критика. Неколку цртички за преобразбата на претставите на ликовната критика …...
Статусот на ликовната критика

Статусот на ликовната критика

Нада Пешева Кои се механизмите на културната политика на национално ниво во Македонија? Статусот на ликовната критика во Македонија низ призмата на културните политики Каков е статусот на ликовната критика во Мaкедонија и колкава е врската на актуелната културна...
Молчењето не е злато

Молчењето не е злато

Златко Теодосиевски “имаме ли ние воопшто Здружение што се (само)нарекува Македонска секција АИКА?“ Првично имав една поинаква варијанти за овој мој скромен прилог на овој исто така скромен (по бројот на учесниците, не по идејата!) Симпозиум. И таа варијанта беше...
Критика! Каде по ѓаволите?

Критика! Каде по ѓаволите?

Ана Франговска Што е пишувањето критика воопшто? Тоа не е професија, да бидеме реални, и не неминовно мораме да се занимаваме со неа. Размислувајќи деновиве што да напишам за целите на овој симпозиум, низ глава ми поминаа повеќе опции, повеќе идеи, лични приказни,...
Интерпретензии

Интерпретензии

Владимир Јанчевски Многу различни видови текстови за уметноста се нарекуваат ликовна критика:   Интерпретензии: од критично до критичко Прашањето за состојбата на ликовната критика, за нејзината дефиниција и функција неопходно е да се постави преку констатацијата...